Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy w zakresie nieruchomości – podstawowe informacje

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy w zakresie nieruchomości – podstawowe informacje

Wycena nieruchomości (domów mieszkalnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, działek budowlanych, gruntów o zróżnicowanym przeznaczeniu itd.) to zadanie, które z uwagi na swoją wagę musi zostać przeprowadzone przez wykwalifikowanego, doświadczonego specjalistę. Tą osobą jest rzeczoznawca majątkowy, który w swojej działalności musi być obiektywny, rzetelny oraz ciągle dbać o rozwój i warsztat swojej pracy.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest w Polsce regulowany przez odrębne przepisy. Najważniejszy z aktów prawnych odnoszących się do tego zakresu to ustawa o gospodarce nieruchomości.

Rzeczoznawca w zakresie nieruchomości – zakres obowiązków

Rozpoczynając proces wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy podejmuje szereg działań, który ma mu pomóc w zidentyfikowaniu czynników mających wpływ na wartość nieruchomości. W tym celu wykonuje między innymi oględziny nieruchomości, obmiar obiektu, bada dane i informacje znajdujące się w dokumentach dotyczących nieruchomości (w tym między innymi księdze wieczystej), bada stan nieruchomości, lokalizację oraz otoczenie, a także dokonuje szczegółową analizę rynku danego rodzaju nieruchomości. Czytaj więcej na www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-tychy.

Rzeczoznawca majątkowy nieruchomości – ograniczenia, wymogi

Z uwagi na swoje znaczenie każdy, kto pragnie zostać rzeczoznawcą majątkowym, powinien spełnić szereg kryteriów, do których zalicza się między innymi:

  • wykształcenie wyższe oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukończenie studiów wyższych spełniających minima programowe stawiane studiom podyplomowym)
  • odbycie praktyki zawodowej,
  • posiadanie statusu niekaralności,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym (egzaminie państwowym),
  • oraz inne.

Uzyskanie uprawnień umożliwiających wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego jest możliwe dopiero wskutek pozytywnie zdanego egzaminu. Z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych osoba, która uzyskała uprawnienia państwowe, może wykonywać czynności na rynku. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku wykonywania obowiązków bez uprawnień zawodowych grożą dotkliwe kary finansowe.

Jak wybrać odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego w zakresie nieruchomości?

Wybór odpowiedniego, doświadczonego rzeczoznawcy jest konieczny – to właśnie od jego umiejętności, doświadczenia oraz fachowej wiedzy zależy to, czy dana nieruchomość zostanie wyceniona w sposób prawidłowy i rzetelny.

W takim przypadku ważne jest, by wybrać specjalistę w branży. Do takiej grupy należy na przykład rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk. Jej wieloletnie doświadczenie w zakresie wyceny nieruchomości, dokładność oraz dbałość o każde szczegóły sprawiają, że z jej oferty korzystają między innymi klienci z województwa śląskiego oraz województwa małopolskiego.